Victoria '25

Voetbalclub uit Afferden in Gelderland

Uitnodiging Jaarvergadering Victoria ‘25

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene jaarvergadering van Victoria ’25 welke gehouden wordt op dinsdag 17 oktober 2017 in het clubhuis op ons sportcomplex De Ringelenberg. Aanvang 21.00 uur.
 
AGENDA
 
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen vorige algemene vergadering d.d. 18 oktober 2016
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Verslag van de jeugdvoorzitter
5. Mededeling door de Stichting Sportpromotie Afferden
6. a. Financieel verslag 2016/2017 van de penningmeester. (het verslag is vanaf heden in te zien in overleg met penningmeester Jeroen Driessen)
b. Vaststellen van de begroting 2017/2018
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Verkiezing van de kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn: Ronny Foekens en Gerard Croonen.
Kandidatenlijsten voor een bestuursfunctie kunnen tot en met 16 oktober 2017 worden
ingeleverd op het secretariaat van Victoria ’25 p.a. Klapstraat 1, 6654 AL Afferden gld.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Namens het bestuur van Victoria '25

Henk de Krijger
U bevindt zich hier: Victoria '25 Vereniging Nieuws Algemeen Uitnodiging Jaarvergadering Victoria ‘25